sponsorzy

Projekt “Witaj w Klubie” w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Opis zadania

Witaj w Klubie

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania społecznego w ramach stowarzyszenia sportowego i liczby regularnie trenujących kobiet. Pierwszy cel zadania będzie realizowany poprzez organizację stałych treningów rugby, zarówno specyficznych dla dyscypliny, jak i ogólnorozwojowych. Uzupełnieniem treningów będzie udział w turniejach sportowych (z zapewnioną opieką fizjoterapeutyczną) oraz organizacja cyklicznych kursów z zewnętrznymi specjalistami, które zapewnią uczestniczkom projektu wiedzę i umiejętności z zakresu prewencji urazów i pierwszej pomocy. Dodatkowo zorganizowane zostaną sesje otwartych treningów wprowadzających dwa razy do roku, których celem będzie zapewnienie nowym zawodniczkom płynnego wejścia w drużynę, niezależnie od ich bazowego poziomu technicznego czy kondycji fizycznej. Ponadto raz w semestrze organizowane będą pokazy w szkołach, aby promować aktywność fizyczną wśród dziewcząt w wieku 15-18 lat, zwiększyć zainteresowanie rugby oraz poszerzyć grono potencjalnych zawodniczek w tej szczególnej grupie wiekowej.

Drugi cel zadania - zwiększenie liczby kobiet i dziewcząt zaangażowanych w działalność stowarzyszenia sportowego – będzie realizowany poprzez aktywne angażowanie dziewcząt i kobiet uczestniczących w projekcie w zaplanowane działania klubu: organizację wyjazdów na zawody sportowe, organizację dwóch imprez sportowych w Krakowie w ramach projektu, reprezentowanie klubu m.in. przed Polskim Związkiem Rugby i podczas wydarzeń związanych z promowaniem aktywności fizycznej i społecznej, a także nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów z lokalnymi organizacjami sportowymi, placówkami edukacyjnymi i biznesem.

Grupą docelową są dziewczyny i młode kobiety w wieku 15-40 lat zamieszkałe w Krakowie lub jego okolicach.

Wartość dofinansowania: 277 730,00 zł.

Okres realizacji: 01.05.2022 r. – 31.12.2024 r.

Skip to content